Fáilte go Muintearas!

An Togra Oideachas Gaeltachta

Fáilte go Muintearas!

Is eagraíocht oideachais agus oiliúna pobail é Muintearas. Tá ceanncheathrú na heagraíochta lonnaithe i dTír an Fhia, Leitir Móir, Co.na Gaillimhe agus fo-oifigí againn i nGaeltachtaí Dhún na nGall agus Corcaigh.

Togra Club Óige VR

Togra VR – Club Óige Fíorúil

An oibrí óige thú? An duine óg thú?

Táimid ag eagrú club óige fíorúil do dhaoine óga na Gaeltachta. Úsáidfidh na daoine óga agus na hoibrithe óige fearais-cinn VR chun dul isteach sa gclub óige go cianda. Beidh sé mar an gcéanna le gach club eile, níl ann ach gur féidir leat é a dhéanamh áit ar bith ag baint úsáide as an bhfearas-cinn VR!

Suirbhé Óige 2023

 Suirbhé Óige

Tá an suirbhé seo a dhéanamh ag Muintearas, a reáchtálann Ionad Óige Ghaoth Dobhair. Tá muid ag lorg tuairimí daoine óga ar an dóigh leis an Ionad Óige a fhorbairt. Tá sé go hiomlán deonach páirt a ghlacadh sa suirbhé seo. Bheadh muid fíor bhuíoch as bhur gcuid moltaí. 

Cliceáil ar an gcnaipe thíos chun páirt a ghlacadh sa suirbhé

Liosta Campaí Samhraidh 2023

 Liosta Campaí

Faigh liosta de na campaí samhraidh atá ar siúl sna ceantair Ghaeltachta ar an cnaipe thíos:

NÓTA: Ní chláraíonn Muintearas páistí do na campaí seo – déan teagmháil leis an gcampa féin

Scéim na gCampaí Samhraidh 2023

Foirmeacha Scéim na gCampaí Samhraidh

NÓTA: Nílimid ag glacadh le hiarratais ar an scéim a thuilleadh. 

 Foirmeacha d’Eagraíochtaí:

Faigh na foirmeacha a thacaíonn le d’iarratas a chuir tú isteach anseo.

Láinseáil gteic Ceantar na nOileáinFógra Poist

FÓGRA POIST

Fógra Poist

Slí na bhFillí

Tá Slí na bhFilí cruthaithe ionas gur féidir turas a dhéanamh ar líne nó sa gceantar ag leanacht slí ag úsáid mapaí google. Don cheiliúradh seo, tá ealaíontóirí aitheanta sa gceol againn cosúil le Liam Ó Maonlaí, Peadar Ó Riada, Megan Nic Ruairí, Deirdre Sweeney, Joanne Mac Intyre, Rodney Mac Donald & Lewis MacKinnon ag glacadh páirt sa seoladh. Is féidir toradh an Togra a fheiceáil ar www.slinabhfili.com

Tá Togra ‘Slí na bhFilí’ curtha in eagar faoi choimirce an clár Leader / Fóram Chonamara. www.forumconnemara.ie

 

Óige na Gaeltachta

Cliceáil ar an gcnaipe thíos chun dul chuig leathanach Oige na Gaeltachta.

An Nuacht is Déanaí

[recent_post_slider design=”design-2″ limit=”8″ category=”2″ autoplay_interval=”100″ speed=”3000″ content_words_limit=”50″ show_author=”false” limit=”3″]

Seirbhísí

Campaí Samhradh

Tá Muintearas ag déanamh bainistíocht agus monatóireacht ar Scéim na gCampaí Samhraidh ar son Údarás na Gaeltachta agus urraithe ag An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt & Meán.

NaÍolann

Is Naíolann pobail í Naíolann na nOileán a sholáthraíonn seirbhís cúram leanaí den scoth chun freastal ar riachtanais thuismitheoirí an cheantair.

Oiliúint / Ranganna

Cúrsaí Cosaint an Linbh / Cúrsaí foghlaim Ghaeilge / Ceardlainn Saibhrithe Teanga

Cúram Leanaí

Cúrsaí Cúraim Leanaí Leibhéal 6

Tír an Fhia agus Tír Chonaill

Gailearaí

Doiciméid

Lámhleabhar Dearbhú Cáilíochta san Oiliúint.

Nasc chuig ár Lámhleabhar Dearbhú Cáilíochta san Oiliúint.

Plean Straitéis Mhuintearais

Cliceáil ar an gcnaipe thíos le haghaidh pdf an Phlean Straitéise

Straitéis Óige don Ghaeltacht

Cliceáil ar an gcnaipe thíos chun an PDF a oscailt le haghaidh Straitéis Óige don Ghaeltacht.

Na Meáin Shóisialta

A Chairde Beidh Lá Clainne Cásca againn Déardaoin 18ú Aibreán i Naíolann na nOileán... Postéar á réiteach...

Posted by Muintearas Teo. on Wednesday, March 27, 2019

Teagmháil & Seolaidh

Muintearas,
Tír an Fhia,
Leitir Móir
Co. na Gaillimhe

muintearas@muintearas.com

Muintearas,
Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair,
Na Doirí Beaga, Leitir Ceannain,
Co. Dún na nGall F92 XD8V

tirchonaill@muintearas.com