Fáilte go Muintearas!

An Togra Oideachas Gaeltachta

Fáilte go Muintearas!

Is eagraíocht oideachais agus oiliúna pobail é Muintearas. Tá ceanncheathrú na heagraíochta lonnaithe i dTír an Fhia, Leitir Móir, Co.na Gaillimhe agus fo-oifig i nGaeltacht Dhún na nGall.

Liosta Campaí Samhraidh 2024

 Liosta Campaí 2024

Liosta de na campaí samhraidh atá ar siúl sna ceantair Ghaeltachta ar fáil ag an nasc thíos:

NÓTA: Ní chláraíonn Muintearas páistí do na campaí seo – déan teagmháil leis an gcampa féin

Scéim na gCampaí Samhraidh 2024

Foirmeacha agus eolas Scéim na gCampaí Samhraidh 2024

Dáta DÚNTA d’iarratais Scéim na gCampaí Samhraidh sa nGaeltacht 2024.

Coinnigh súil ar an suíomh seo agus/nó na meáin shóisialta chun liosta campaí a bhéas le fógairt go luath.

 

 

 Foirmeacha d’Eagraíochtaí:

Foirmeacha agus eolas a thacaíonn le d’iarratas, le fáil anseo.

Óige na Gaeltachta

Cliceáil ar an gcnaipe thíos chun dul chuig leathanach Oige na Gaeltachta.

 

An Chlúid 

Bíonn gach cineál bia ar fáil sa gClúid, bia éadrom agus bia te.

Déanann an Chlúid lónadóireacht do gach ócáid speisialta ar nós baiste, an chéad chomaoineach agus ócáid ar bith eile. 

Buail isteach agus lig do scíth agus bíodh greim le n-ithe agat.  

 

 

Slí na bhFillí

Tá Slí na bhFilí cruthaithe ionas gur féidir turas a dhéanamh ar líne nó sa gceantar ag leanacht slí ag úsáid mapaí google. Don cheiliúradh seo, tá ealaíontóirí aitheanta sa gceol againn cosúil le Liam Ó Maonlaí, Peadar Ó Riada, Megan Nic Ruairí, Deirdre Sweeney, Joanne Mac Intyre, Rodney Mac Donald & Lewis MacKinnon ag glacadh páirt sa seoladh. Is féidir toradh an Togra a fheiceáil ar www.slinabhfili.com

Tá Togra ‘Slí na bhFilí’ curtha in eagar faoi choimirce an clár Leader / Fóram Chonamara. www.forumconnemara.ie

 

Togra VR – Club Óige Fíorúil

An oibrí óige thú? An duine óg thú?

Táimid ag eagrú club óige fíorúil do dhaoine óga na Gaeltachta. Úsáidfidh na daoine óga agus na hoibrithe óige fearais-cinn VR chun dul isteach sa gclub óige go cianda. Beidh sé mar an gcéanna le gach club eile, níl ann ach gur féidir leat é a dhéanamh áit ar bith ag baint úsáide as an bhfearas-cinn VR!

Togra Club Óige VR

Seirbhísí

Campaí Samhradh

Tá Muintearas ag déanamh bainistíocht agus monatóireacht ar Scéim na gCampaí Samhraidh ar son Údarás na Gaeltachta agus urraithe ag An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt & Meán.

NaÍolann

Is Naíolann pobail í Naíolann na nOileán a sholáthraíonn seirbhís cúram leanaí den scoth chun freastal ar riachtanais thuismitheoirí an cheantair.

Oiliúint / Ranganna

Cúrsaí Cosaint an Linbh / Cúrsaí foghlaim Ghaeilge / Ceardlainn Saibhrithe Teanga

Cúram Leanaí

Cúrsaí Cúraim Leanaí Leibhéal 6

Tír an Fhia agus Tír Chonaill

Doiciméid

Cláracha Oiliúna Bailíochtaithe

Tá Muintearas aitheanta mar Ionad Oiliúna a bhíonn ag soláthar cúrsAí agus cláracha oiliúna le haitheantas ó QQI faoin gCreatlach Náisiúnta Cálíochtaí (NFQ).

Reáchtálann Muintearas na cúrsa seo a leanas, bailíochtaithe ag QQI:

– Oiliúint Teagascóirí (6S3372): Dámhachtan Speisialta de chuid QQI, Leibhéal 6 NFQ.

Tá Nósanna Imeachta Mhuintearas um Rochtain, Aistriú agus Dul Chun Cinn ar fáil sa Lámhleabhar um Dhearbhú Cáilíochta.
Tagann an cúrsa seo faoin gclár árachais Cosaint Foghlaimeoirí Cláraithe atá i bhfeidhm ag Muintearas.
Tuilleadh eolais ón Bhainisteoir Oiliúna (traenail@muintearas.com).

Lámhleabhar Dearbhú Cáilíochta san Oiliúint.

Nasc chuig ár Lámhleabhar Dearbhú Cáilíochta san Oiliúint.

Plean Straitéis Mhuintearais

Cliceáil ar an gcnaipe thíos le haghaidh pdf an Phlean Straitéise

Straitéis Óige don Ghaeltacht

Cliceáil ar an gcnaipe thíos chun an PDF a oscailt le haghaidh Straitéis Óige don Ghaeltacht.

Na Meáin Shóisialta

A Chairde Beidh Lá Clainne Cásca againn Déardaoin 18ú Aibreán i Naíolann na nOileán... Postéar á réiteach...

Posted by Muintearas Teo. on Wednesday, March 27, 2019

Teagmháil & Seolaidh

Muintearas,
Tír an Fhia,
Leitir Móir
Co. na Gaillimhe

muintearas@muintearas.com

Muintearas,
Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair,
Na Doirí Beaga, Leitir Ceannain,
Co. Dún na nGall F92 XD8V

tirchonaill@muintearas.com