Fáilte go Muintearas!

An Togra Oideachas Gaeltachta

[/db_pb_slide]

Fáilte go Muintearas!

[/db_pb_slide]
[/db_pb_fullwidth_slider]

Is eagraíocht oideachais agus oiliúna pobail é Muintearas. Tá ceanncheathrú na heagraíochta lonnaithe i dTír an Fhia, Leitir Móir, Co.na Gaillimhe agus fo-oifigí againn i nGaeltachtaí Dhún na nGall agus Corcaigh.

Scéim na gCampaí Samhraidh 2023

 Chun iarratas a dhéanamh 

Tá áthas ar Mhuintearas Teo a fhógairt go bhfuil Scéim na gCampaí Samhraidh sa Ghaeltacht 2023 ag glacadh le hiarratais anois. Cliceáil ar an gcnaipe thíos chun dul go dtí an leathanach clárúcháin

Láinseáil gteic Ceantar na nOileáinFógra Poist

FÓGRA POIST

Fógra Poist

Slí na bhFillí

Tá Slí na bhFilí cruthaithe ionas gur féidir turas a dhéanamh ar líne nó sa gceantar ag leanacht slí ag úsáid mapaí google. Don cheiliúradh seo, tá ealaíontóirí aitheanta sa gceol againn cosúil le Liam Ó Maonlaí, Peadar Ó Riada, Megan Nic Ruairí, Deirdre Sweeney, Joanne Mac Intyre, Rodney Mac Donald & Lewis MacKinnon ag glacadh páirt sa seoladh. Is féidir toradh an Togra a fheiceáil ar www.slinabhfili.com

Tá Togra ‘Slí na bhFilí’ curtha in eagar faoi choimirce an clár Leader / Fóram Chonamara. www.forumconnemara.ie

 

Óige na Gaeltachta

Cliceáil ar an gcnaipe thíos chun dul chuig leathanach Oige na Gaeltachta.

An Nuacht is Déanaí

Nuacht #2

FÓGRA / NUACHT Tá áthas ar Mhuintearas Teo. a fhógairt go bhfuil Scéim na gCampaí Samhraidh sa nGaeltacht 2021 ceadaithe. Tá Muintearas ag déanamh bainistíochta agus monatóireachta ar Scéim na gCampaí Samhraidh, ar son Údarás na Gaeltachta agus atá urraithe ag An Roinn Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt & Gaeltachta....
Read More
Nuacht #2

Nuacht #1

Read More
Nuacht #1

Seirbhísí

Campaí Samhradh

Tá Muintearas ag déanamh bainistíocht agus monatóireacht ar Scéim na gCampaí Samhraidh ar son Údarás na Gaeltachta agus urraithe ag An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt & Meán.

NaÍolann

Is Naíolann pobail í Naíolann na nOileán a sholáthraíonn seirbhís cúram leanaí den scoth chun freastal ar riachtanais thuismitheoirí an cheantair.

Oiliúint / Ranganna

Cúrsaí Cosaint an Linbh / Cúrsaí foghlaim Ghaeilge / Ceardlainn Saibhrithe Teanga

Cúram Leanaí

Cúrsaí Cúraim Leanaí Leibhéal 6

Tír an Fhia agus Tír Chonaill

Gailearaí

Doiciméid

Straitéis Óige don Ghaeltacht

Cliceáil ar an gcnaipe thíos chun an PDF a oscailt le haghaidh Straitéis Óige don Ghaeltacht.

Na Meáin Shóisialta

A Chairde Beidh Lá Clainne Cásca againn Déardaoin 18ú Aibreán i Naíolann na nOileán... Postéar á réiteach...

Posted by Muintearas Teo. on Wednesday, March 27, 2019

Teagmháil & Seolaidh

Muintearas,
Tír an Fhia,
Leitir Móir
Co. na Gaillimhe

muintearas@muintearas.com

Páirc Ghnó

muintearas@muintearas.com

Muintearas,
Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair,
Na Doirí Beaga, Leitir Ceannain,
Co. Dún na nGall

tirchonaill@muintearas.com