Seirbhísí Spóirt

Seirbhísí Spóirt

Cuireann Muintearas clár aclaíochta do dhaoine óga ar fáil sna Bunscoileanna i gConamara atá maoinaithe ag an  Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.