Mol an óige, agus tiocfaidh sí

Cruinniú na nÓg 2024

Imeachtaí

15ú Meitheamh 2024 ar Pháirc na bPiarsach, Ros Muc

Do Bhunchlubanna – Aois 5-12 blian d’aois
Is féidir clárú ag an nasc thall agus gach eolas ar fáil ansin.

Cé muid féin

Is Óg Eagraíocht Náisiúnta muid a chuireann seirbhísí agus tacaíocht ar fáil do ghrúpaí deonacha, coistí, tuismitheoirí, scoileanna, pobal na Gaeltachta chomh maith le bheith mar threoraí gníomhach ag tacú le stráitéisí Stáit chun cur leis an obair agus freastal ar an Óige sna ceantracha Gaeltachta atá sna Réigiúin anseo. Tá 42 Club cláraithe linn le ós cíonn 1,534 duine óg.

Imeachtaí agus Gníomhaíochtaí

Comortas

Ceardlann

Turais

Seirbhísí

Foirmeacha le clárú

Cliceáil ar an gcúige ina bhfuil do chlub thíos, agus ansin cliceáil ar do chlub ar an gcéad leathanach eile

[leaflet-map lat=53.430304 lng=-7.765243 zoom=”7″ zoomcontrol]

[leaflet-marker lat=53.275898 lng=-9.662268]
Muintearas,
Teeranea,
Lettermore,
Co. Galway,
H91 YE86
http://www.muintearas.com/[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=53.275805 lng=-9.662268]
Club Curam Iar Scoile (B).
______________________
Muintearas,
Teeranea,
Lettermore,
Co. Galway,
H91 YE86
http://www.muintearas.com/[/leaflet-marker]

 

[leaflet-marker lat=52.048092 lng=-7.590496]
Ionad Pobail na Rinne,
An Rinn,
Dún Garbhán,
Co. Phort Láirge,
X35 XW29
https://www.deise.ie/[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=55.066369531028876 lng=-8.288099751949495]
Muintearas
Muintearas
Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair
Na Doirí Beaga[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=53.244675 lng=-9.302873]
Club Óige
An Spidéal.
______________________
Halla Scoil Éinne,
An Spidéal,
Co. na Gaillimhe
H91 N9C9
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=53.419089 lng= -9.806440]
Club Óige An Chaiseal

______________________
Halla Phobail An Chaisil
An Chaiseal
Co. na Gaillimhe
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=53.237442 lng=-9.493263]
Club Óige
Chois na hAbhann.
______________________
Halla na Tulaigh,
An Tulach,
Baile na hAbhann,
Co. na Gaillimhe
H91H348
cluboigecoisnahabhann@gmail.com
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=53.275506 lng=-9.532845]
Club Óige
Chois Cuain.
______________________
Halla Chois cuain,
Na Doireadh,
Baile na hAbhann,
Co. na Gaillimhe
H91AH27
cluboigechoiscuain@gmail.com
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=53.288609 lng=-9.655788]
Club Deagoirí
Leitir Móir.
______________________
Ionad Pobail Leitir Móir,
Leitir Móir,
Co. na Gaillimhe
H91 KX79
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=53.289338 lng=-9.654891]
Club Óige
Leitir Móir.
______________________
Ionad Pobail Leitir Móir,
Leitir Móir,
Co. na Gaillimhe
H91 KX79
cluboigelm@hotmail.com
[/leaflet-marker]

 

[leaflet-marker lat=53.240761 lng=-9.653103]
Club Óige
Gharumna.
______________________
Halla Scoil Rónáin,
An Trá Bháin,
Leitir Móir,
Co. na Gaillimhe
H91E8Y0
cluboigegarumna@gmail.com
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=53.327144 lng=-9.735050]
Club Óige na mBeanna Beola.
______________________
Halla Cill Chiaráin,
Cill Chiaráin,
Conamara,
Co. na Gaillimhe
H91A2PN
cluboigebeannabeola@gmail.com
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=51.945346 lng=-9.163982]
Club Óige An tSulain

______________________
Beal Mhuirne
Maigh Chromtha
Co Chorcaí
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=53.385616 lng=-9.608184]
Club Óige Bhriocáin.
______________________
Scoil Naomh Bhriocáin,
Gort Mór,Rosmuc,
Co. na Gaillimhe
H91V5XO
oigebhriocain2020@gmail.com
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=53.385616 lng=-9.608184]
Club Óige Bhriocáin.
______________________
Scoil Naomh Bhriocáin,
Gort Mór,Rosmuc,
Co. na Gaillimhe
H91V5XO
oigebhriocain2020@gmail.com
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=53.264364 lng=-9.598648]
Crib na nÓg.
______________________
Halla Éinne,
Crib na nÓg.
Halla Éinne,
An Cheathrú Rua,
Co. na Gaillimhe
H91RX2X
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=53.264226 lng=-9.598350]
Ionad Óige agus Eolais an Cheathrú Rua.
______________________
Halla Éinne,
Crib na nÓg.
Halla Éinne,
An Cheathrú Rua,
Co. na Gaillimhe
H91RX2X
[/leaflet-marker]

 

[leaflet-marker lat=53.264364 lng=-9.598648]
Club Óige Lurgan.
______________________
Coláiste Lurgan,
Indreabhán,
Co. na Gaillimhe
H91E938
cluboigelurgan1@gmail.com
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=53.118641 lng=-9.672470]
Club Óige Ronáin.
______________________
Halla Rónáin,
Cill Rónáin,
Inis Mór,
Cuan na Gaillimhe
H91K4C6
cluboigeronain@gmail.com
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=53.321298 lng=-9.811316]
Ionad Óige Iorras Aithneach.(Aois 13-15)
______________________
Iorras Aithneach,
Carna,
Co. na Gaillimhe
cluboigeiorrasaithneach@gmail.com
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=53.321298 lng=-9.811316]
Club Gluaiseacht Déagóirí Iorras Aithneach.(Aois 16-18)
______________________
Iorras Aithneach,
Carna,
gluaiseachtdeagoiri@gmail.com
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=53.118641 lng=-9.672469]
Club na nÓg.
______________________
Hall Rónáin,
Inis Mór,
Hall Rónáin,
Inis Mór, Cuan na Gaillimhe.
H91K4C6
Clubnanog20@gmail.com
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=53.118641 lng=-9.672469]
Club Óige Inis Oirr.
______________________
Comhor Caomhán Teo,
Inis Óirr
Oileán Árainn,
Cuan na Gaillimhe
H91D27X
cluboigeinisoirr@gmail.com
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=53.657123 lng=-9.364292]
Club Óige Tuar Mhic Éadaigh
______________________
Halla Phobail
Tuar Mhic Éadaigh
Goirtín Mór
Tuar Mhic Éadaigh,
Co. Mhaigh Eo.
F12C6F2
eolas@tourmakeady.com
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=54.119222 lng=-10.101834]
Club Óige Na Cille Móire
______________________
An Eachléim,
An Fód Dubh,
Co. Mhaigh Eo.
F26W3W5
eolas@ionaddeirbhile.ie
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=53.619948 lng=-6.860931]
Club Óige an Nead Ráth Cairn
______________________
Ionad pobail
Rath Cairin
Ath Buí
Co. na Mí
gaeltachtnami@gmail.com
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=55.036727 lng=-8.316700]
Club Óige Rann na Feirste.
______________________
Aislann Rann na Feirste,
Anagaire,
Co. Dhún na nGall
F94 TV76
aislannrnaf@gmail.com
[/leaflet-marker]

 

[leaflet-marker lat=55.144643488921524 lng=-8.176295757293703] Na clubanna seo a leanas: Ionad Oige Machaire rabhartaigh (oilean na nÓg), Club Sport agus Spraoi & Páistí Cois Mara & Club Óige Críost Rí.
______________________
Ionad Mhachaire Rabhartaigh,
Machaire Rabhartaigh,
An Fál Carrach,
Leitir Ceanainn,
Co. Dhún na nGall
F92 YF90
paisticm@gmail.com
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=54.701550 lng=-8.609417]
Club Óige Mhín an Aoire.
______________________
Halla Pobail Mhín an Aoire,
Mín an Aoire,
An Charraic,
Co. Dhún na nGall
F94 W562
ymcginley1@gmail.com
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=55.264073 lng=-8.233743]
Bun Chlub Thoraigh.
______________________
Baile Thoir,
Bun Chlub Thoraigh.
Oileán Thoraigh,
Co. Dhún na nGall
F92 KT20
ccthorai@gmail.com
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=55.264073 lng=-8.233754]
Club Óige Toraigh.
______________________
Baile Thoir,
Oileán Thoraigh,
Co. Dhún na nGall
F92 KT20
ccthorai@gmail.com
[/leaflet-marker]

 

[leaflet-marker lat=54.632310 lng=-8.590531]
Bun Chlub Chill Chartha.
______________________
Halla Pobail Cill Chartha,
An Tamhnach,
Cill Chartha,
Co. Dhún na nGall
F94 RC42
ancailingruaige@gmail.com
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=54.632310 lng=-8.590542]
Club Óige Chill Chartha.
______________________
Halla Pobail Cill Chartha,
An Tamhnach,
Cill Chartha,
Co. Dhún na nGall
F94 RC42
ancailingruaige@gmail.com
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=55.11553229706467 lng=-8.139882087707521]
Banna Ceoil Chloich Cheann Fhaola.
______________________
An Dún Mór,
An Fal Carrach,
Leitir Ceanainn,
Co. Dhún na nGall
F92 EV91
cloughaneelyband@yahoo.ie
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=54.632310 lng=-8.442925]
Banna Ceoil An Mhachaire.
______________________
Halla Pobail An Mhachaire,
An Mhachaire,
An Chlochán Liath,
Leitir Ceanainn,
Co. Dhún na nGall
F94 TD52
anthonyodonnell@donegaletb.ie
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=55.194041 lng=-7.833239]
Bunchlub Mhiobhaigh
____________________
Ionad Achmainne Tealaigh, Ionas CLG na An Dunaibh,
Leitir Ceanainn,
Tír Chonaill,
Co. Dhún na nGall
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=55.194683 lng=-7.836829]
Céim Aniar.
______________________
Áras Ros Guill,
Na Dúnaibh,
Leitir Ceanainn,
Co. Dhún na nGall
F92 RX8C
ceimaniarteo@gmail.com
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=55.038289 lng=-8.256538]
Ionad Naomh Pádraig Dobhar.
______________________
Ionad Naomh Pádraig Dobhar,
Dobhar, An Bun Beag,
Leitir Ceanainn,
Co. Dhún na nGall
F92 EH6N
ionadnp@gmail.com
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=55.125147 lng=-8.261651]
Club Óige Chnoc Fola.
______________________
Ionad Pobail Chnoc Fola,
Cnoc Fola,
Doire Beaga,
Leitir Ceanainn,
Co. Dhún na nGall
F92 NX52
coisteforbarthachnocfola@outlook.ie
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=53.275902 lng=-9.662052]
Club Curam Iarscoile
______________________
Muintearas,
Tír an Fhia,
Leitir Móir,
Co. na Gaillimhe
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=51.851701 lng=-9.229752]
Bun Chlub Beal Atha An Ghaorthaidh
______________________
Beal Atha An Gaorthaidh
Maigh Chromtha
Co Chorcaí
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=51.851701 lng=-9.229752]
Club Óige Beal Atha Ghaorthaidh

______________________
Beal Atha An Gaorthaidh
Maigh Chromtha
Co Chorcaí
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=51.945346 lng=-9.163982]
Club Óige An tSulain

______________________
Beal Mhuirne
Maigh Chromtha
Co Chorcaí
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=51.928907 lng=-9.216500]
Bun Chlub Cúil Aodh & Barr d’Inse

______________________
Cuil Aodh
Maigh Chromtha
Co Chorcaí
[/leaflet-marker]

 

[leaflet-marker lat=54.632310 lng=-8.590531]
Club Óige Chill Chartha & Club Óge Cill Chartha
____________________
Halla Pobail Cill Chartha,
An Tamhnach,
Cill Chartha,
Co. Dhún na nGall
F94 RC42
ancailingruaige@gmail.com
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=55.138014 lng=-8.216500]
Club Óige Paisti Cois Mara
____________________
Ionad Pobail,
Machaire Rabharta,
Gort a Choirce,
Tír Chonaill
paisticm@gmail.com
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=54.701199 lng=-8.608729]
Club Óige Mhín an Aoire
____________________
Halla Na Paraoiste,
Mín an Aoire,
Tír Chonaill
ymcginley1@gmail.com
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=54.312696 lng=-9.812163]

Club Óige Ceathrú Thaidhg
____________________
Ceathru Thaidhg,
Beal An Atha,
Co Mhaigh Eo
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=51.906513 lng= -10.059894]
Bun Club Óige a Dromada.
______________________
Ionad na Dromada,
Cilin Liath,
Maistir Gaoithe
Cill Airne
Co. Chiarraí
[/leaflet-marker]

[leaflet-marker lat=51.906513 lng= -10.059894]
Bun Club Amharclann Óige.
______________________
Ionad na Teach Siomsa na Carraig,
Corca Dhuibhne,
Co. Chiarraí
[/leaflet-marker]

Cá bhfuil ár gclubanna?

Tá príomhoifigí Oige na gaeltachta i dtrí shuíomh éagsúla agus tá clubanna i ngach cúige in Éirinn.

Ráiteas Misiúin Óige na Gaeltachta

  • Go bhfuil sé mar chuspóir forbairt iomlán an linbh/duine óg a chur chun cinn i dtimpeallacht atá sábháilte, slántiúil, spreagúil, fáiltiúil, sonasach agus tacúil.
  • Na clubanna/eagraíochtaí óige a reachtáil trí mheán na Gaeilge.
  • Úsáid nádúrtha na Gaeilge a chothú agus a bhunú i measc na leanaí/daoine óga a dhéanann freastal ar an gclub/eagraíocht óige.
  • Deiseanna comhionannais a chuir chun cinn do gach leanbh/duine óg a dhéanann freastal ar an gclub/eagraíocht óige.
  • Seirbhís tacaíochta a chuir ar fáil do thuismitheoirí/caomhnóirí agus do theaghlaigh óga na Gaeltachta.

Cá bhfuil muid

& sonraí teagmhála

Cúige Mumhan

Oifigeach Na Mumhan –

Ríomhphost: oige@muintearas.com 

Connacht & Laighean

Oifigeach Chonnacht/Laighean –

Ríomhphost: oige@muintearas.com

Dún na nGall

Oifigeach Thír Chonaill – Donal Mac Giolla Bhríde

Rómhphost: donal@muintearas.com

A bhfuil le rá ag ár mbaill

Páraic Seosamh Ó Ceannabháin, 4u bl, Scoil Phobail Mhic Dara, Carna.-

Tá mé fíor bhrónach nach bhfuil mé in ann freastal ar an Club Óige faoi láthair de bharr Covid 19. Is deis iontach é seo do dream óg an cheantair bualadh le chéile taobh amuigh de uaireanta scoile. Tugann an club deis dúinn an Ghaeilge a úsáid go neamhfhoirmiúil agus píosa chraic a bheith againn ag déanamh cairde nua, imirt cluichí nó ag obair ar tionscadal faoi stiúir Mícheál Ó Dunaird. Tá súil agam go mbeidh muid ag freastal ar an gclub arís go gairid.