FAOI MUINTEARAS THÍR CHONAILl

 

Príomhréimsí oibre an chomhlachta – luathfhorbairt an linbh, an réimse oideachais, an óige, cúrsaí nuatheicneolaíochta, cumarsáid agus oideachas fadsaoil pobail. 

 

I gcomhar le Údarás na Gaeltachta, cuireann an Roinn Oideachais agus Scileanna agus An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt & Meán,  SOLAS agus POBAL foinsí maoinithe eile ar fáil do réimsí éagsúla tionscadail atá á n-eagrú.

GINEARALTA

 

Suite i bPáirc Ghnó Ghaoth Dobhair,
Na Doirí Beaga, Contae Dhún na nGall 

 

An Sean Spil& Ráiteas Misin

 

Chun cuspóirí áirithe forbartha oideachais, teanga, óige agus pobail a bhaint amach. Cuireann Muintearas béim den chuid is mó ar mhaolú ar an míbhuntáiste sa soláthar oideachais/oiliúna Gaeltachta, ar chothromaíocht deiseanna a bhaint amach don Ghaeltacht agus ar an nGaeilge. 

Naíolann ghaoth dobhair 

Ciiceáil anseo