Cláracha Oiliúna Bailíochtaithe

Tá Muintearas aitheanta mar Ionad Oiliúna a bhíonn ag soláthar cúrsAí agus cláracha oiliúna le haitheantas ó QQI faoin gCreatlach Náisiúnta Cálíochtaí (NFQ).Reáchtálann Muintearas na cúrsa seo a leanas, balíochtaithe ag QQI:- Oiliúint Teagascóirí (6S3372): Dámhachtan...
Nuacht #2

Nuacht #2

FÓGRA / NUACHT Tá áthas ar Mhuintearas Teo. a fhógairt go bhfuil Scéim na gCampaí Samhraidh sa nGaeltacht 2021 ceadaithe. Tá Muintearas ag déanamh bainistíochta agus monatóireachta ar Scéim na gCampaí Samhraidh, ar son Údarás na Gaeltachta agus atá urraithe ag An...