Tá Muintearas aitheanta mar Ionad Oiliúna a bhíonn ag soláthar cúrsAí agus cláracha oiliúna le haitheantas ó QQI faoin gCreatlach Náisiúnta Cálíochtaí (NFQ).

Reáchtálann Muintearas na cúrsa seo a leanas, balíochtaithe ag QQI:

– Oiliúint Teagascóirí (6S3372): Dámhachtan Speisialta de chuid QQI, Leibhéal 6 NFQ.

Tá Nósanna Imeachta Mhuintearas um Rochtain, Aistriú agus Dul Chun Cinn ar fáil sa Lámhleabhar um Dhearbhú Cáilíochta.
Tagann an cúrsa seo faoin gclár árachais Cosaint Foghlaimeoirí Cláraithe atá i bhfeidhm ag Muintearas.
Tuilleadh eolais ón Bhainisteoir Oiliúna (traenail@muintearas.com).