FÓGRA / NUACHT
Tá áthas ar Mhuintearas Teo. a fhógairt go bhfuil Scéim na gCampaí Samhraidh sa nGaeltacht 2021 ceadaithe.
Tá Muintearas ag déanamh bainistíochta agus monatóireachta ar Scéim na gCampaí Samhraidh, ar son Údarás na Gaeltachta agus atá urraithe ag An Roinn Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt & Gaeltachta.
Beidh muid ag glacadh le hiarratais ón 30ú Aibreáin go dtí an 28ú Bealtaine. Beidh na cáipéisí ar fad a theastóidh chun iarratais a dhéanamh ar fáil ar www.muintearas.com ón 30ú Aibreáin.
Is campaí taobh amuigh faoin aer, le huasmhéid de 15 rannpháirtí i bhfaighneoga (pods), atá ceadaithe ag an bpointe seo faoi réir srianta sláinte poiblí. Má thagann athrú ar na srianta, cuirfidh muid sin in iúl do lucht eagraithe na gcampaí samhraidh ag an am.