Scéim na gCampaí Samhraidh!

Foirmeacha do Eagraíochtaí

Cliceáil ar an bhformáid atá uait don fhoirm thíos (Word nó PDF)

Chun Iarratas a Dhéanamh:

 • Foirm Iarratais: Word, PDF
 • Rolla Tinnrimh 2022: Word, PDF
 • Foirm Dhearbhaithe Foirne do Chosaint Leanaí: Word, PDF
 • Clar Imeachtaí na gCampaí: Word, PDF
 • Seicliosta - Ag réiteach do Champa: Word, PDF

Árachas agus Éileamh ar Íocaíocht:

Coinníollacha agus Eolas:

 • Mír COVID-19: WordPDF
 • Coinníollacha Campaí Samhraidh 2022: WordPDF
 • Ról an Oifigigh COVID-19: WordPDF
 • Seicliosta d'Iarratais: WordPDF
 • Dearbhú Foirne - Siomptóim COVID-19: WordPDF
 • Teimpléad - Measúnú Riosca: WordPDF