Tá Muintearas Teo., Óige na Gaeltachta ag lorg duine do phost mar Oifigeach Forbartha Óige i gCúige
Mumhan. Beidh an tOifigeach freagrach as cur chun cinn seirbhísí óige sna pobail Ghaeltachta i gCúige
Mumhan. Cliceáil ar an gcnaipe thíos le haghaidh imlíne iomlán an phoist agus conas iarratas a dhéanamh