Scéim na gCampaí Samhraidh 2022

Tá áthas ar Mhuintearas Teo a fhógairt go bhfuil Scéim na gCampaí Samhraidh sa Ghaeltacht 2022 ag glacadh le hiarratais anois. 

Is é an spriocdháta d’iarratais ar Scéim na gCampa Samhraidh ná an 18ú Bealtaine.

Foirmeacha do Eagraíochtaí

Cliceáil ar an bhformáid atá uait don fhoirm thíos (Word nó PDF)

Chun Iarratas a Dhéanamh:

 • Foirm Iarratais: Word, PDF
 • Rolla Tinnrimh 2022: Word, PDF
 • Foirm Dhearbhaithe Foirne do Chosaint Leanaí: Word, PDF
 • Clar Imeachtaí na gCampaí: Word, PDF
 • Seicliosta – Ag réiteach do Champa: Word, PDF

Árachas agus Éileamh ar Íocaíocht:

Coinníollacha agus Eolas:

 • Mír COVID-19: WordPDF
 • Coinníollacha Campaí Samhraidh 2022: WordPDF
 • Ról an Oifigigh COVID-19: WordPDF
 • Seicliosta d’Iarratais: WordPDF
 • Dearbhú Foirne – Siomptóim COVID-19: WordPDF
 • Teimpléad – Measúnú Riosca: WordPDF

 

*Nó glactar le hiarratais tríd

an seoladh seo:

______________

Muintearas Teo,

Tír an Fhia,

Leitir Móir,

Co. na Gaillimhe

______________

agus tríd an seoladh ríomhphoist seo: campai@muintearas.com