Tá Muintearas Teo ag cuartú duine le dul i mbun oibre mar Chúntóir Teanga i Scoil Séamus Naofa, Bearna, Co. na Gaillimhe.
Is post páirt-aimseartha é seo, 6 uair a chlog sa tseachtain.
Beidh an Cúntóir Teanga ag obair le:
• páistí nach í an Ghaeilge a dteanga dúchais;
• páistí a bhfuil cabhair bhreise ag teastáil uathu i dtaobh na teanga de.

 

 Riachtanais an phoist

 • Beidh ar an gCúntóir stór focal, abairtí agus nathanna cainte, cluichí, scéalaíocht, srl a dhéanamh leis na páistí. Beidh an té a cheapfar ag obair faoi stiúir an Phríomhoide / mhúinteoir ranga agus mar bhall d’fhoireann na scoile.
  Tá sé riachtanach go mbeidh dea-Ghaeilge ag an té a cheapfar, mar aon le cruinneas labhartha agus scríofa. Ba bhuntáiste é cáilíocht i nGaeilge nó i gcúram leanaí, mar aon le taithí ar a bheith ag obair le páistí / déagóirí, agus a bheith ag obair mar bhall d’fhoireann, ag iarrthóirí.
  Is fostóir comhdheiseanna é Muintearas Teo.

   

  Seol d’iarratas mar aon le CV roimh 5.00i.n. Dé hAoine an 9ú Deireadh Fómhair 2020.:

  Máirín NicFhionghuin

  Muintearas
  Tír An Fhia
  Leitir Móir
  Co na Gaillimhe Teil: 091 551145 R-phost: mairin@muintearas.com

  Tá an post seo maoinithe ag An Roinn Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta.
  Tá Scéim na gCúntóirí Teanga á reáchtáil ag Muintearas thar ceann na Roinne Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta mar bheart sonrach ón bPlean Gníomhaíochta 2018 – 2022 na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge.