Raifil na Cásca ar mhaithe le Naíolann na nOileán. Duaiseanna breá le buachaint. Is féidir libh na ticéid a fháil sa Naíolann nó i mbialann an Chlúid.