Nuatheicneolaíochta

Cuireann Muintearas roinnt seirbhísí teicniúla ar fáil don phobail, chomh maith le seo cuireann muid ranganna ríomhaireachta ar fáil.


Dearadh Suíomhanna Idirlín

Tá Muintearas ag tairiscint seirbhísí éagsúla idirlín, ina measc sin Dearadh Suíomhanna Idirlín. Má theastaíonn uait suíomh idirlín a fháil duit féin, do do chomhlacht nó do d’eagraíocht agus má theastaíonn cúnamh uait, déan teangmháil leis an Rannóg Teicneolaíochta, glaoigh ar Andreas: 091-551145.

Web Design
Muintearas offers a range of internet services, including the design of personal or commercial websites. Contact Andreas at 091-551145.


Ranganna Ríomhaireachta

Beidh sraith ranganna ríomhaireachta tosaigh arís go luath agus beidh fáilte romhat ar na cúrsaí seo:

ECDL, Idirlíon agus Ríomhphost, Graificí (Macromedia Fireworks) agus HTML.


Má tá spéis agat i gcúrsa ríomhaireachta a dhéanamh, déan teagmháil le Máirtín i Muintearas ag 091-551145.


Chomh maith leis na cúrsaí seo, tá deis agatsa cúrsa ríomhaireachta a bheadh feiliúnach dhuit fhéin a cheapadh. Céard ba mhaith leat a fhoghlaim?


Computer Courses

Muintearas will be running another series of computer classes and courses in the near future consisting of the following:

ECDL, Internet and Email for beginners, Graphics (Macromedia Fireworks) and learning to use HTML for Web Design.


Equalskills

Is éard atá i Equalskills ná cúrsa i scileanna Ríomhaireachta don tosaitheoir.

Bíonn an réimse seo a leanas ar fáil sa gcúrsa:

- Bunscileanna Ríomhaireachta

- Réamhra Deisce an Ríomhaire

- An t-Idirlíon

- Ríomhphost


Má ta suim agat sa gcúrsa seo glaoigh ar Máirtín i Muintearas ag 091-551145 chun tuilleadh eolais a fháil.


Equalskills is a course aimed to introduce beginners to the world of computers.

Equalskills covers the following topics:


- Basic computer skills

- Introduction to the Desktop

- Introduction to the Internet

- E-mail


If you are interested in participating in this course, contact Máirtín at 091-551145.