Oiliúnt

Reachtáileann Muintearas go leor cúrsaí traenála agus oiliúna thar ceann ETB in áiteacha éagsúla timpeall na tire. Is ionad aitheanta FETAC é Muintearas agus bíonn cúrsaí éagsúla ar siúl againn go rialta. Le tuilleadh eolas déan teagmháil le Dáire Ó hAinmhire ag 091-551145.


Cúrsa Cosaint an Linbh

Cúrsa Cosaint an Linbh a reáchtáil 14 Meitheamh 2013 ón 1 go 5 a chlog trathnóna.

Tá an cúrsa seo riachtanach do dhuine ar bith a bíonn ag plé le páistí m.sh Campai Samhraidh,  Cuntoiri Teanga nó Mná Ti.


Tuilleadh eolais ón oifig ag 074 9532578 nó ríomh phoist mtchg@eircom.net


Ranganna Spáinnise:


Gach Dé hAoine 4.15 - 5.30 tráthnóna rang do thosnaitheoirí, agus 5.45 - 7.00 tráthnóna rang idirmhéanach, ar feadh 6 seachtaine, anseo in oifigí Mhuintearais.

 

Ceardlanna Saibhrithe Teanga:

 

Dramaíocht le Sorcha Ní Chéide: gach De Luain ar feadh 8 seachtainí i Muintearas 6.30 - 7.30 tráthnóna, ag tosnú ar an 15ú Aibreáin

 

Scéalaíocht le Catherine Ní Chonfhaola gach Dé Luain ar feadh 8 seachtainí i Muintearas 4 - 5i.n agus gach Dé Máirt sa gcaifé 'Bia Blasta' ar an gCeathrú Rua ón 4 - 5 in, ag tosnú ar an 16ú Aibreáin.

 

Béaloideas le Jackie Mac Donncha gach Dé Céadaoin ar feadh 8 seachtaine in ionad an Acadaimh i gCarna (an foirgneamh bándearg ar an eastát tionsclaíochta i Roisín na Mainíoch) ó 4.30 - 5.30 in, ag tosnú ar an 17ú Aibreáin.

 

Tá na ceardlanna seo ar fad dírithe ar ghasúir bunscoile gur cainteoirí dúchais Gaeilge iad. Níl aon chostas ar na gceardlanna. Má tá suim agat in aon cheann acu, déan teagmháil le Muintearas 091 551145 mairin@muintearas.com


Cúrsa Scileanna Teagaisc (Train the Trainer) FETAC Leibhéal 6
Muintearas Tír Chonaill


Tá Muintearas, an Togra Oideachais Gaeltachta, ag reachtáil cúrsa Scileanna Teagaisc ag tosú Dé hAoine 26 Aibreán 2013.

Tá cáilíocht FETAC Leibhéal 6 ag dul leis an gcúrsa seo, rud atá riachtanach chun a bheith ag obair mar theagascóir ar chúrsaí. Tá liúntas againn do dhaoine atá dí-fhostaithe.


Má tá suim agat ann, labhair leis an oifig ag 074-9532578 nó ríomhphost a chuir ag mtchg@eircom.net.

 

Ranganna Gaeilge:

 

Beidh an meán rang Gaeilge do dhaoine fásta ag tosnú arais aríst i Muintearas gach Dé Máirt tosnú 15ú Eánáir ón 10:00 r.n. go dtí 12:30 i.n. Costas €4.00 an rang.

 

Beidh na ranganna Gaeilge do thosaitheoirí ag tosnú arais aríst i Muintearas gach Dé Céadaoin tosnú 16ú Eánáir ón 10:00 r.n. go dtí 12:30 i.n. Costas €4.00 an rang.

 

Chomh maith bheadh sé de rún ag Muintearas ranganna oíche Gaeilge a chur ar fáil ach dóthain éileamh a bheith orthu.

 

Má tá tuilleadh eolas ag teastáil uait i dtaobh na ranganna seo cuir glaoch ar Mháirín ag 091-551145. Míle Fáilte roimh dhaoine nua.
Ranganna Ríomhaireachta

 

Beidh Muintearas ag rith ranganna ríomhaireachta do thosaitheoirí go gairid.

Chomh maith le sin beidh siad ag rith cúrsa dearadh suíomh idirlín freisin, is cúrsa FETAC Leibhéal 5 é seo. Le haghaidh tuilleadh eolais ar na cúrsaí seo, is féidir dul I dteagmháil le Máirtín ag 091-551145.


Beidh Muintearas ag bunú “Club Ríomhaireachta” freisin, is féidir ballraíocht a íoc agus tabharfaidh sé deis dhuit cúnamh ríomhaireachta a fháil ó fhoireann Mhuintearas chomh maith le úsáid ionad ríomhaireachta Mhuintearas ar feadh tréimhse bliana.


Muintearas will be conducting beginner computer classes shortly.


Muintearas will also be conducting a FETAC Level 5 Web Authoring programme. If you wish to make enquiries about either of these programmes contact Máirtín at 091-551145.


Muintearas have created a "Computer Club", which you can pay a membership for and will entitle you to technical help and use of the computer room over a year.


Cúrsa Cúraim Leanaí

 

Tá an cúrsa Cúraim Leanaí FETAC Leibhéal 6 ar siúl faoi láthair i Muintearas. Má tá suim agat páirt a ghlacadh ann is féidir dul i dteagmháil le Máirín ag 091-551145.


A FETAC Level 6 Childcare programme is currently underway in Muintearas. If you have an interest in the programme, you can contact Máirín at 091-551145.

 

Cúrsa Scileanna Teagaisc (Train the Trainer)

Tá Muintearas, an Togra Oideachais Gaeltachta, ag reachtáil cúrsa Scileanna Teagaisc nó "Train the Trainer".

Tá cáilíocht FETAC Leibhéal 6 ag dul leis an gcúrsa seo, rud atá riachtanach chun a bheith ag obair mar theagascóir ar chúrsaí FÁS, Coiste Gairmoideachais srl.

Má tá suim agat ann, labhair le Máirín nó le Treasa in oifig Mhuintearais ag 091 551145 nó is féidir leat ríomhphost a chur chuig mairin@muintearas.com