Naíolann / Childcare

Crannchur 50/50

Duais 1 : Leath an chiste in airgead tirim don buaiteoir
Duais 2: €50 don díoltóir
Duais 3 & 4: Dinnéar sa Chlúid

Ticéad ar fáil uaidh Muintearas agus i gnónna áitiúl.

 

Campa Spraoi do Ghasúir Óga (4-6 bl)

Beidh Campaí Spraoi á rith i Naíolann na nOileán, Tír an Fhia do ghasúir don aois ghrúpa 4-6 bliana le linn mí Iúil na bliana seo (1ú- 26ú Iúil). Beidh imeachtaí éagsúla ar siúl acu i rith na gcampaí seachtainiúl a thosóidh ar an 10 rn go dtí an 2 in ó Luain go hAoine. Tá uasmhéid de 12 gasúr ar chuile champa, mar sin le haghaigh tuilleadh eolais nó do ghasúr a chur sa aireamh, glaoigh ar Mhairín i Naíolann na nOileán ag 091-551599

 

Má tá form iarratas uait, is féidir cliceáil ar an nasc thíos chun é a ioslodáil

- Campa Spraoi

 

Grúpa Tuismitheoirí agus Leanaí:

Beidh an grúpa Tuismitheoirí agus Leanaí ag teacht le chéile gach maidin Déardaoin tosnú 10ú Eanáir ó 10:30 go dtí 12:00 meán lae i Naíolann na nOileán, Tír an Fhia. Míle fáilte roimh Thuismitheoirí agus Leanaí nua bualadh isteach. Bíonn soláistí curtha ar fáil.

 

Má theastaíonn tuilleadh eolas dean teagmháil le Máirín ag 091-551145.


Fógra ó Naíolann na nOileáin

Tá roinnt spásanna fós fágtha ag Naíolann na nOileán má tá suim agat do pháiste a chlárú leis an Naíolann don bhliain amach romhainn.

An Curam Iar Scoile

Tá Curam Iar Scoile Mhuintearais arais aríst ón 30ú Lúnasa 2012. Tá an Curam Iar Scoile anois ag feidhmiú as Naíolann na nOileán, Tír an Fhia.

Bíonn an Curam Iar Scoile ar siul ón 1:30 i.n go dtí 5:30 i.n. Deántar freastal ar dhaltaí ó scoileanna cheantar na nOileán ar fad chomh maith le Scoil an Tuairín sa tseirbhís seo. Má bhíonn a dhóthain éileamh ar an tseirbhís ó na scoileanna eagsúla beidh bus curtha ar fáil chun na daltaí a bhailiú ó na scoileanna taréis ám scoile.


Grúpa Tuismitheoirí agus Leanaí

Bíonn an Grúpa Tuismitheoirí agus Leanaí ag teacht le chéile ag Naíolann na nOileán gach Déardaoin ó 10:30 r.n. go dtí 12:30. Má tá tuilleadh eolas ag teastáil uait i dtaobh aon cheann de na seirbhísí seo cuir glaoch ar Mháírín ag 091-551145. Fáilte roimh chách.


Naíolann na nOileánIs Naíolann pobail í Naíolann na nOileán a sholáthraíonn seirbhís cúram leanaí den scoth chun freastal ar riachtanais thuismitheoirí an cheantair. Tá Naíolann na nOileán bunaithe sa gceantar agus ag feidhmiú ó 1992 faoi choimirce Muintearas. I 2006 osclaíodh go hoifigiúil an t-ionad cúram leanaí nua ina bhfuil an tseirbhís naíolainne chomh maith leis an gcúram iarscoile.

Tá curaclam leagtha amach ag Naíolann na nOileán ar mhaithe le timpeallacht spreagúil, spraíúil a chruthú chun cur le foghlaim agus forbairt an pháiste. Cuireann an fhoireann leis an bpróiseas seo trí idirghabháil oiriúnach, tráthúil, chothrom a chur ar fáil chomh maith le tacaíocht agus leanúnachas chun dearcadh maith faoi fhoghlaim a chothú agus a chur chun cinn i measc na bpáistí.


Aithníonn an Naíolann go bhfuil sé fíorthábhachtach gnáthamh laethúil a chothú sna páistí atá faoinár gcúram. Déantar gach iarracht clár gníomhaíochtaí a chur ar siúl a spreagann forbairt fhisiciúil, shóisialta, mhothaíoch, intleachtúil, chruthaitheachta agus teangan sna páistí a fhreastalaíonn ar an tseirbhís.

Tá an Cúram Iar-Scoile bunaithe ó 2003. Is é an phríomhaidhm atá againn ná seirbhís den scoth a chur ar fáil do gach páiste i bpáirtíocht lena thuismitheoirí.

Bíonn an Cúram Iar-Scoile oscailte ón 1.30 –5.30i.n. ó Luan go hAoine.

Tá seirbhís mion-bhus ann chun na gasúir a bhailiú ón scoil agus cuirtear deoch agus greim le n-ithe ar fáil dóibh sa Naíolann.

Bíonn an Naíolann ar oscailte ón 8.00r.n. go dtí 5.30i.n. ó Luan go Aoine. Má tá breis eolais ag teastáil uait is féidir leat glaoch a chur orainn.

Guthán: 091 55 15 99


Naíolann na n-Oileán is a childcare centre that helps provide a service for parents within the local community. This service was set up in 1992 and is run by Muintearas. In 2006 the new childcare centre was opened officially, which incorporated an after school service as well.

Naíolann na n-Oileán have a curriculum that encourages child development with an environment that is both playful and stimulating for the children. The staff also adds to the development through interaction and support to the children, and attempt to encourage a learning atmosphere in the centre.

The Naíolann recognizes the importance of a daily routine for the children in their care. Every effort is made to have activities that encourage physical, social, emotional, intellectual, creative and linguistic skills for each child.

The After School service was established in 2003. Our main aim is to provide a quality service for each child in co-operation with the parents.

The After School service is open from 1.30 pm – 5:30 pm Monday to Friday.

We also have a minibus service to collect the children from school and provide them with food and drink in the centre.

The Naíolann is open from 8 am to 5.30 pm Monday to Friday. If you wish to find out more please call 091-551599. We’ll be more than happy to help you with any query you may have.