Cúram Iarscoile / After School Service

Tá an Cúram Iar-Scoile bunaithe ó 2003. Is é an phríomhaidhm atá againn ná seirbhís den scoth a chur ar fáil do gach páiste i bpáirtíocht lena thuismitheoirí.

Bíonn an Cúram Iar-Scoile oscailte ón 1.30 –5.30i.n. ó Luan go hAoine.Tá seirbhís mion-bhus ann chun na gasúir a bhailiú ón scoil agus cuirtear deoch agus greim le n-ithe ar fáil dóibh sa Naíolann.

Bíonn an Naíolann ar oscailte ón 8.00r.n. go dtí 6.00i.n. ó Luan go Aoine. Má tá breis eolais ag teastáil uait is féidir leat glaoch a chur orainn.

The After School service was established in 2003. Our main aim is to provide a quality service for each child in co-operation with the parents.

The After School service is open from 1.30 pm – 5:30 pm Monday to Friday.

We also have a minibus service to collect the children from school and provide them with food and drink in the centre.

The Naíolann is open from 8 am to 6 pm Monday to Friday. If you wish to find out more please call 091-551599. We’ll be more than happy to help you with any query you may have.