Ag Déanamh Iarratas


 

Cliceáil anseo chun an fhoirm iarratais a íoslódáil mar dhoiciméad Word

Cliceáil anseo chun na foirmeacha eile a íoslódáil mar dhoiciméid Word - Foirm Dhearbhaithe Foirne, Clár Imeachtaí, Seicliosta

 

Tabhair faoi deara nach féidir iarratas a líonadh isteach agus a sheoladh ar ais chuig Muintearas go leictreonach mar a deanadh blianta eile.

 

Ina ionad sin, is féidir na foirmeacha uilig a íoslódáil anseo agus iad a shábháil mar dhoiciméid Word. Is féidir iad a líonadh isteach agus a sheoladh mar cheangaltáin i ríomhphost chuig:

 

campai@muintearas.com

 

Déan cinnte go mbeidh na foirmeacha uile ceangailte leis an ríomhphost.

 

Teagmháil Scéim na gCampaí Samhraidh

Fón: 091-551145

Ríomhphost: campai@muintearas.com