Scéim na gCampaí Samhraidh

 

Réamheolas

 

Tá sé inmholta go scrúdófaí coinníollacha na Scéime ar dtús chun a chinntiú go bhfuil an campa atá á eagrú ag bhur n-eagraíocht ag cloí leis na coinníollacha seo.

Tá roinnt athruithe ar na coinníollacha i mbliana, mar sin tá sé an-tábhachtach go scrúdófaí na coinníollacha ina n-iomláine.

Scrúdaigh na coinníolacha anseo

 

Scéim Árachais do Champaí ar Phraghas Íseál
Eolas faoin Scéim Árachas: Cliceáil anseo

Chun iarratas a dhéanamh Cliceáil anseo

Liosta na gCampaí 2019Ag Reachtáil an Champa Cliceáil anseo

 

 

Teagmháil Scéim na gCampaí Samhraidh

Fón: 091-551145

Ríomhphost: campai@muintearas.com