Scéim Árachas

Is scéim ginearálta atá anseo agus tá roinnt imeachtaí ann nach gclúdófar faoin bpolasaí seo.

 

Níl an scéim árachais seo éigeantach, ach tá siúl againn go gcabhróidh sé le roinnt eagraíochtaí árachas a chur ar fáil dá gcampa má theastaíonn sé sin.

 

Moltar go scrúdófaí an t-eolas a bhaineann leis an scéim seo chun a chinntiú go dtiteann an t-árachas isteach leis na himeachtaí a bheas á reáchtáil ar bhur gcampa(í)

Cliceáil anseo chun sonraí an Pholasaí Árachas a scrúdú.

 

Teagmháil Scéim na gCampaí Samhraidh

Fón: 091-551145

Ríomhphost: campai@muintearas.com